pdf icon

Pobierz Katalog

Bezpieczne nawierzchnie

Nawierzchnia syntetyczna wylewana SBR+EPDM

Nawierzchnia syntetyczna wylewana, bezspoinowa przeznaczona jest na place zabaw. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzująca wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast górna warstwa użytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i kolorowego granulatu EPDM. Nawierzchnię wylewaną układa się na ustabilizowanym i utwardzonym podłożu np. betonowym lub na przygotowanej podbudowie z kruszyw mineralnych. Dzięki możliwości układania nawierzchni bezpośrednio na placu zabaw oraz bogatej kolorystyce granulatu EPDM można tworzyć najbardziej fantazyjne wzory i kształty.